Thursday, 29 November 2012

Suasana p&p di dalam Makmal Komputer SKePPJASAMU DIKENANG

Seorang Guru Besar yang berdedikasi dan gigih berjuang mengangkat martabat dan maruah anak bangsa. Segala bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan tetap terpahat di hati. Terima kasih, cikgu.

Lawatan SK Pasir Panjang ke Melaka


Perbezaan di antara prinsip pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan inkuiri atau masteri


Di dalam pendekatan inkuiri, keperluan ingin tahu dalam murid membuatkan mereka ingin meneroka sesuatu bidang ilmu. Pendekatan inkuri bermatlamat mengembangkan kemahiran dan disiplin intelek dengan membangkitkan persoalan sekaligus mencari jawapan kepada persoalan tersebut.
Sementara itu, pendekatan masteri merupakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid di dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Pembelajaran masteri memberi peluang kepada murid untuk maju berdasarkan kebolehan dan kadar pembelajaran murid itu sendiri serta dapat meningkatkan tahap penguasaan pembelajarannya.
Secara ringkas, perbezaan di antara prinsip pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan inkuiri atau masteri, saya huraikan seperti berikut;
Bagi murid yang lemah atau menghadapi masalah pembelajaran, pendekatan inkuiri agak membebankan mereka. Ini kerana pendekatan ini memerlukan mereka untuk berfikir, mengumpul serta memproses maklumat dan mencari jawapan kepada persoalan yang diberi. Contoh soalan; mengapakah pisau yang dibuat dari besi menjadi bengkok bila dipanaskan?
Sementara pendekatan masteri merupakan satu pendekatan yang berpandukan tahap penguasaan murid. Dimulakan dengan penetapan hasil pembelajaran, dan diikuti dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan kadar kemampuan murid, adalah diharapkan murid berjaya menguasai kemahiran dan pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Selepas itu, satu penilaian akan dibuat di mana murid yang berjaya menguasai akan diteruskan dengan aktiviti pengayaan dan murid yang belum menguasai akan diteruskan dengan aktiviti pemulihan.

Tuesday, 27 November 2012

CONTOH RPH BAHASA MELAYU (PEMULIHAN)Matapelajaran             : Bahasa Melayu
Tarikh                          : 12 Oktober  2012
Hari                             : Jumaat
Masa                           : 9.10 – 10.10 am
Kelas                           : Pemulihan
Bilangan murid            : 6 orang
Tajuk                           : Haiwan Liar
Kandungan kemahiran           : 4.0 membaca
                                                     4.1 membina dan membaca suku kata kv
                                                     4.1.1 suku kata ( mengeja perkataan )
Pengetahuan sedia ada          : Murid pernah melihat haiwan di televisyen dan zoo.           
Hasil pembelajaran : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
a)    Menyatakan beberapa nama haiwan
b)    Mengeja dan membunyikan suku kata  kv dengan bimbingan guru.
c)    Menulis dan menyalin suku kata kv  di tempat kosong.
Penggabungjalinan     : Sains.
Unsur terapi                : Terapi motor kasar
BBM                            : video haiwan, kad gambar, kad perkataan, lembaran kerja.
Penerapan nilai           : bersungguh – sungguh
Kemahiran bahasa      : menulis, membaca.Langkah/ Masa
Isi Pelajaran
Aktivti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
( 3 minit )
Tontonan video “Anak ayam”
1.Guru menayangkan video ‘Anak  
    ayam”.
2.Guru menonton video bersama
    murid.
3.Guru menyanyi bersama guru.
4.Guru menyoal murid berdasarkan    
   video tersebut.

1.Murid ditayangkan video ‘Anak
   ayam”.
2.Murid menonton video tersebut
    bersama guru.
3.Murid menyanyi bersama guru
   sambil menepuk tangan.
4. Murid bersoal jawab dengan guru.
a)Apakah haiwan yang terdapat
   dalam video tersebut.
BBM : video “Anak
           ayam”
 Nilai: keseronokan
           Belajar.

Perkembangan 1
(10 minit)
Haiwan liar

Kad bergambar : 

 
 
 


1.Guru menyoal murid.
a)Apakah nama haiwan yang kamu
    ketahui?
2.Guru memberitahu murid tentang
   pembelajaran hari ini.
3.Guru menunjukkan kad bergambar
   yang mengandungi gambar haiwan
   liar.
4.Guru menyoal murid.
a)Apakah nama haiwan ini?
b)Bagaimanakah bunyi haiwan ini?
1.Murid menyenaraikan nama haiwan yang mereka ketahui.
2.Murid mendengar penerangan guru mengenai proses pembelajaran hari ini iaitu haiwan liar.
3.Murid diimbas kad yang mengandungi gambar haiwan liar.
4.Murid menyebut nama haiwan berdasarkan kad bergambar tersebut.
5.Murid mengajuk bunyi haiwan berdasarkan gambar.
BBM : kad gambar

Perkembangan 2
( 12 minit)
Kad perkataan :
1.Guru menampal kad perkataan berdasarkan gambar haiwan liar di hadapan.
2.Guru membaca perkataan nama haiwan berdasarkan kad perkataan di hadapan.
3.Guru mengeja setiap suku kata berdasarkan perkataan.
4.Guru memilih seorang murid untuk mengaja 1 perkataan nama haiwan liar yang terdapat di hadapan.
1.Murid melihat guru menampal kad perkataan berdasarkan gambar haiwan liar yang sesuai di hadapan.
2.Murid mengulangi sambil melihat  kad perkataan nama haiwan dengan bimbingan guru.
3.Murid mengeja suku kata perkataan dengan bimbingan guru.
4.Murid dipilih oleh guru untuk mengeja dan membaca perkataan nama haiwan liar di hadapan.
BBM : Kad  bergambar, kad perkataan
Penutup
(5 minit)

Imbas kembali
1.Guru memilih murid untuk melengkapkan perkataan di hadapan.
2.Guru memberi pujian dan menepuk tangan untuk murid yang dapat menjawab dengan betul.
1.Murid menulis jawapan di hadapan.
2.Murid menepuk tangan bersama guru.
.
Refleksi: